تصفیه آب مغناطیسی

دستگاه تصفیه آب مغناطیسی ( FF   )   از تشکیل رسوبات ناشی از بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیم جلوگیری کرده و رسوبات قدیمی را نیز به تدریج حذف میکند.

 

 تصفیه آب مغناطیسی (FF)  هیچ تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب نمی دهد و تنها با تاثیرگذاری بر روی آرایش یون های موجود در آب و با تغییر دادن شبکه کریستالی آن موجب جلوگیری از تشکیل رسوب در لوله ها و سطوح انتقال حرارت خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش بازدهی این سیستم ها و صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های جانبی میشود....

ادامۀ مطلب...