نیا سرویس

تعمیرات ^ سرویس ^ بهسازی ^ باز سازی ^ کارشناسی ^ اجرا ^ تغییرات ^ تنظیمات کلیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی در استان اصفهان و استانهای همجوار

تست دستگاه تصفیه آب کارخانجات * کارگاه ها و صنایع بصورت رایگان

0311-9518521

09133273477 مهندس کریمی & نصیری

 

اصفهان، م احمد آباد، ابتدای خ بزرگمهر، ساختمان حام

 

 

 

نیاپارت

 

www.niapart.com

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید