آشنایی با اسمز معکوس و ممبران

فیلتر ممبرانفیلتری است که به روش اسمز معکوس عمل می کند و دارای منافذی به اندازه 1 میکرون است . ممبران دارای یک ورودی و دو خروجی می باشد .

آب ورودی پس از عبور از پیش تصفیه با فشار به فیلتر ممبران وارد شده و در خروجی آب تصفیه شده خواهیم داشت در ضمن املاح باقیمانده در پشت دیوار غشاء به صورت آب تغلیظ شده به مسیر پساب هدایت می شود که در این عمل املاح مزاحم و آلودگی ها کاملا حذف می شود ، به این ترتیب آب تصفیه شده کاملا بهداشتی و آشامیدنی خواهیم داشت .

تصفیه آب به روش اسمز معکوس صرفآ با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا بدون اضافه کردن مواد شیمیایی صورت می گیرد .


پدیده اسمز زمانی رخ می‌دهد که آب خالص موجود در محلول نمکی رقیق، از میان ممبران به داخل محلول نمکی دیگری با غلظت بالاتر جریان پیدا کند. پدیده اسمزی در شکل شمای اسمز معکوس توضیح داده شده‌است. یک ممبران با غشاء نیمه تراوا بین دو قسمت قرار می‌گیرد. نیمه تراوا یعنی اینکه ممبران برای برخی ذرات تراواست و برای برخی دیگر خیر. فرض کنید که ممبران برای آب تراوا و برای نمک غیر تراوا باشد. بنابراین وقتی محلول نمک در یک طرف و آب خالص در طرف دیگر قرار می‌گیرد. ممبران به آب اجازه می‌دهد که به سمت دیگر تراوش پیدا کند. اما نمک نمی‌تواند از ممبران عبور کند. به عنوان یک اصل طبیعی، این سیستم سعی دارد به حالت تعادل برسد. بنابراین غلظت‌های هردو طرف ممبران یکسان خواهند شد. تنها راه رسیدن به این تعادل، عبور آب از میان بخش مربوط به آب خالص است به سمتی که دارای نمک می‌باشد تا محلول نمکی رقیق گردد. شکل شمای اسمز معکوس نشان می‌دهد که اسمز می‌تواند سبب افزایش ارتفاع محلول نمکی شود. این ارتفاع تا جایی زیاد می‌شود که فشار ستون آب (محلول نمک) به اندازه‌ای افزایش یابد که نیروی ستون آب، جریان را متوقف سازد. نقطه تعادل در ارتفاع ستون آب، فشار آب بر روی ممبران است که فشار اسمزی نامیده می‌شود. اگر نیرویی بر روی ستون آب اعمال شود، جهت جریان آب عبوری از میان ممبران می‌تواند معکوس گردد. این اصل، همان اصل اسمز معکوس می‌باشد. توجه داشته باشید که جریان معکوس تولید شده تا زمانی که ممبران نمک را از خود عبور ندهد، همان آب خالصی است که از محلول نمکی جدا گردیده‌است.

/ 0 نظر / 13 بازدید