فیلتر مخصوص لیتوگرافی

انواع فیلتر نخی (تابیده )

در حساسیتهای مختلف و در اندازه های متنوع

فیلتر تابیده 10 اینچ 1،5،10،50،100 میکرون مخصوص دستگاههای لیتوگرافی

 

www.niapart.com

 

 

Nicwater311@yahoo.com

09133273477 نصیری & نباتی نژاد

09138671762

0311-9518521

0311-5311747

 

/ 0 نظر / 8 بازدید