فیلتر تابیده نخی

فیلتر تابیده نخی

تولید و توزیع  (کلی و جزئی)

فیلترهای تابیده نخی در سایزها و  حساسیت های مختلف

قبول سفارشات تولید فیلتر تابیده از سراسر کشور جهت کارخانجات و صنایع

تولید فیلترهای نیزه ای جهت کارخانجات آبمعدنی سراسر کشور

www.niapart.com

 

0311-9518521

09133273477  نصیری

فیلتر تابیده نخی

/ 0 نظر / 5 بازدید